Koulutukset

Suomen dysfagian kuntoutusyhdistys järjestää vuosittain useita terveydenhuollon ammattilaisille kohdennettuja ammatillisia koulutuksia. Katso alta tiedot ajakohtaisista koulutuksista.

Nielemisvaikeuden tutkiminen ja kuntouttaminen

Suomen dysfagian kuntoutusyhdistys ry kouluttaa keväällä 2020.

”Nielemisvaikeuden tutkiminen ja kuntouttaminen” on yksipäiväinen koulutus, jossa käydään kattavasti läpi perustietoa nielemisvaikeuksien syntymekanismeista, tutkimisesta ja kuntouttamisesta. Tutustumme myös keskeiseen anatomiaan ja fysiologiaan.

Koulutus on suunnattu puheterapeuteille, jotka kokevat tarvitsevansa kertausta tai lisätietoa nielemisestä ja puheterapeutin työkaluista nielemisvaikeuksien tutkimiseksi ja kuntouttamiseksi. Tavoitteena on luoda valmiuksia teoreettisen taustatiedon ja käytännön harjoituksien avulla nielemisvaikeuksien kanssa työskentelyyn ja laskea kynnystä hoitaa nielemisvaikeuspotilaita.

Kouluttajina toimivat SDKY ry:n hallituksen jäsenet, joilla on monipuolista kokemusta nielemisvaikeuspotilaiden kanssa työskentelystä perusterveydenhuollosta, erikoissairaanhoidosta ja yksityisenä ammatinharjoittajana.

Koulutus on kohdennettu laillistetuille puheterapeuteille ja puheterapeuttiopiskelijoille (opiskelijakiintiö 20 henkilöä).

Päivämäärä: 3.4.2020
Sijainti: Peijaksen sairaalan auditorio, Sairaalakatu 1, 01400 Vantaa
Osallistumismaksu: 130€, yhdistyksen jäsenille 100€, opiskelijoille 100€
Ilmoittautumisaika: 20.1 – 29.2.2020

ILMOITTAUTUMISLINKIT

Ohjelma:

8:00 – 8:30 Ilmoittautuminen
8:30 – 8:45 Alkusanat, Yhdistyksen puheenjohtaja Tanja Makkonen
8:45 – 9:30 Normaali nieleminen, Tiina Ihalainen
9:30 – 10:10 Dysfagian syntymekanismit, Remi Rousselle
10:10 – 10:30 Kahvi
10:30 – 11:30 Dysfagian kliininen arvio, Tanja Makkonen
11:30 – 12:30 Lounas
12:30 – 13:30 Kliinisen arvion suorittamisen käytännön harjoittelu, Tanja Makkonen
13:30 – 14:30 Kuntoutuksen perusperiaatteet, Eeva-Maria Brotherus
14:30 – 15:00 Loppukeskustelu

SDKY ry pidättää oikeuden  pieniin aikataulutarkennuksiin ennen koulutusta. Tarpeen tullen päivitetty ohjelma välitetään osallistujille.

Close Menu