Toiminta

Suomen Dysfagian kuntoutusyhdistys on perustettu vuonna 2004.  Alkuun yhdistys toimi nimellä Suomen DPNS-yhdistys. Vuonna 2009 toimintakehystä päätettiin laajentaa ja yhdistyksen säännöt sekä nimi uudistettiin, uudella nimellä yhdistys on toiminut vuodesta 2011 alkaen.

Yhdistys on valtakunnallinen ja tarkoitettu terveydenhuollon ammattihenkilöille, jotka ovat kiinnostuneet dysfagian tutkimuksesta ja kuntoutuksesta.

Tarkoituksenamme on edistää syömis- ja nielemishäiriöiden tutkimusta ja kuntoutusta. Yhdistys järjestää jäsenilleen ja sidosryhmille koulutusta ja luentotilaisuuksia sekä välittää jäsenilleen nielemishäiriöihin liittyvää tietoa.

Toiminnan järjestämiseksi ja tukemiseksi yhdistys kerää jäseniltään vuosittain jäsenmaksun.