Apurahat 2021

Suomen dysfagian kuntoutusyhdistys jakaa apurahaa 2021

Suomen dysfagian kuntoutusyhdistys ry julistaa haettavaksi apurahaa dysfagian tutkimusta ja kuntoutusta edistävään toimintaan. Apurahaa voidaan myöntää dysfagiatutkimukseen, dysfagiaan liittyviin projekteihin tai koulutus- ja kongressimatkoihin sekä opinnäytetöihin. Apurahaa myönnetään yhteensä enintään 2000 euroa.

Apurahaa haetaan vapaamuotoisella hakemuksella. Hakemukset perusteluineen ja liitteineen lähetetään yhdistyksen puheenjohtajalle 7.12.2021 klo 16:00 mennessä, osoitteeseen puheenjohtaja@dysfagia.fi 

Apurahojen jakamisesta päättää yhdistyksen hallitus. Myönnetystä apurahasta ilmoitetaan kirjallisesti hakijalle ja apurahan saaneiden nimet julkaistaan yhdistyksen www-sivuilla. Tarkempia lisätietoja saa tarvittaessa puheenjohtajalta.