Koulutukset

Suomen dysfagian kuntoutusyhdistys järjestää vuosittain useita terveydenhuollon ammattilaisille kohdennettuja ammatillisia koulutuksia. Katso alta tiedot ajakohtaisista koulutuksista.

Dysartria: logopedinen arviointi ja kuntoutus

Suomen dysfagian kuntoutusyhdistys ry järjestää kaksipäiväisen koulutuksen puheterapeuteille dysartrian arvioinnista ja kuntoutuksesta. Kahden päivän aikana aihetta käsitellään teorian, käytännön ja tapausesimerkkien kautta. Aihetta tarkastellaan myös suhteessa dysfagiaan. Myös logopedian maisterivaiheen opiskelijoiden on mahdollista osallistua koulutukseen.

Huom! Kutsulinkit ja infokirje lähetetään osallistujille torstaina 25.11 sähköpostitse.

Aika: 29-30.11.2021

Kouluttaja: Tanja Makkonen FT, puheterapeutti, yliopisto-opettaja Tays/Turun yliopisto

Kenelle?: Puheterapeuteille ja logopedian maisterivaiheen opiskelijoille

Toteutus: Zoom-etäyhteydellä. 

Koulutus toteutetaan suoratoistona, koulutusta ei tallenneta. Zoom-linkki lähetetään ilmoittautuneille sähköpostilla muutamaa päivää ennen koulutusta.

Luentomateriaali saatavilla osallistujille koulutuksen jälkeen.

Hinta: Jäsenet 150€, Ei-jäsenet 200€, Logopedian maisterivaiheen opiskelijat 120€

Ilmoittautumisaika: 1.11 mennessä

Ilmoittautumislinkit: JÄSENET,  EI-JÄSENET,  LOGOPEDIAN OPISKELIJAT (MAISTERI)

 

 

OHJELMA:

ma 29.11.21

08:30 – 09:00

Aloitus

09:00 – 09:10

Avauspuheenvuoro, Jutta Tiensuu SDKY vpj.

09:10 – 10:00

Puhemotoristen häiriöiden lyhyt historia ja neurologinen perusta

10:00 – 10:10

tauko

10:10 – 11:00

Eri dysartriatyyppien neurologinen perusta, syyt ja puheen tyyppipiirteet

11:00 – 11:10

tauko

11:10 – 12:00  

edellinen aihe jatkuu

12:00 – 12:45

lounastauko

12:45 – 13:20

Dysartrioiden arviointi: teoriaa, periaatteet, menetelmiä, eri dysartriatyyppien arvioinnin avainasiat

13:20 – 13:30

tauko

13:30 – 14:20

edellinen aihe jatkuu

14:20 – 14:30

tauko

14:30 – 15:30

edellinen aihe jatkuu

15:30 – 16:00

Keskustelua

ti 30.11.21

08:30 – 10:00

Erotusdiagnostiikka arvioinnissa ja kuntoutuksessa

10:00 – 10:10

tauko

10:10 – 11:00

Puheen motoristen häiriöiden kuntoutuksen periaatteita

11:00 – 11:10

tauko

11:10 – 12:00

Kuntoutus dysartriatyypeittäin; Kuntoutuksen vaikuttavuus

12:00 – 12:45

lounastauko

12:45 – 13:20

edellinen aihe jatkuu

13:20 – 13:30

tauko

13:30 – 14:20

Milloin puheterapiaa, milloin ei? Millaisia interventioita?

14:20 – 14:30

tauko

14:30 – 15:20

edellinen aihe jatkuu

15:20 – 15:50

Keskustelua

15:50 – 16:00

päätössanat Jutta Tiensuu

OHJELMA:

ma 29.11.21

08:30 – 09:00 Aloitus
09:00 – 09:10 Avauspuheenvuoro, Jutta Tiensuu SDKY vpj.
09:10 – 10:00 Puhemotoristen häiriöiden lyhyt historia ja neurologinen perusta
10:00 – 10:10 tauko
10:10 – 11:00 Eri dysartriatyyppien neurologinen perusta, syyt ja puheen tyyppipiirteet
11:00 – 11:10 tauko
11:10 – 12:00   edellinen aihe jatkuu
12:00 – 12:45 lounastauko
12:45 – 13:20 Dysartrioiden arviointi: teoriaa, periaatteet, menetelmiä, eri dysartriatyyppien arvioinnin avainasiat
13:20 – 13:30 tauko
13:30 – 14:20 edellinen aihe jatkuu
14:20 – 14:30 tauko
14:30 – 15:30 edellinen aihe jatkuu
15:30 – 16:00 Keskustelua

Tiistai 30.11.21

08:30 – 10:00 Erotusdiagnostiikka arvioinnissa ja kuntoutuksessa
10:00 – 10:10 tauko
10:10 – 11:00 Puheen motoristen häiriöiden kuntoutuksen periaatteita
11:00 – 11:10 tauko
11:10 – 12:00 Kuntoutus dysartriatyypeittäin; Kuntoutuksen vaikuttavuus
12:00 – 12:45 lounastauko
12:45 – 13:20 edellinen aihe jatkuu
13:20 – 13:30 tauko
13:30 – 14:20 Milloin puheterapiaa, milloin ei? Millaisia interventioita?
14:20 – 14:30 tauko
14:30 – 15:20 edellinen aihe jatkuu
15:20 – 15:50 Keskustelua
15:50 – 16:00 päätössanat Jutta Tiensuu