AVH:n Käypä hoito-suositusta päivitetty dysfagian osalta

AVH:n käypä hoito-suositusta päivitettiin 12/16 nielemishäiriöiden osalta.  Päivitetyn Y-linkin Nielemishäiriön eli dysfagian arviointi ja kuntoutus aivoverenkiertohäiriöissä löydät täältä:

http://www.kaypahoito.fi/web/kh/suositukset/suositus?id=nix02381&suositusid=hoi50051