SDKY:n kannanotto nielemishäiriöpotilaan hoitosuosituksista

Suomen Dysfagian kuntoutusyhdistys on laatinut kannanoton nielemishäiriöpotilaan hoitosuosituksiin liittyen.

Kannanotto kokonaisuudessaan on luettavissa tästä: Kannanotto nielemishäiriöpotilaan hoitosuosituksista