Tiedote syksyn FEES-kurssista

Susan Langmorin edellisestä Suomessa pitämästä FEES-koulutuksesta on 6-vuotta ja monet puheterapeutit käyttävät FEES-menetelmää nielemisen arvioinnissa jo rutiinisti monissa yksiköissä.

Tampereen yliopistollinen sairaala järjestää lokakuussa yhdessä Suomen dysfagian kuntoutusyhdistys ry:n kanssa nielemisen endoskooppisen arvioinnin perus- ja jatkokoulutuksen. Kouluttajina ovat menetelmän kehittäjä professori Susan Langmore sekä puheterapeutti Trish Cavanagh San Fransiscosta. Koulutuskieli on englanti. Kurssien pääkouluttaja Susan Langmore on tehnyt pitkän uran puheterapeuttina sekä tutkinut laaja-alaisesti nielemisen arviointia ja kuntoutusta. Näillä kursseilla on mahdollisuus kuulla mitä näyttöön perustuva nielemisen arviointi ja kuntoutus tänä päivä on.

Kurssien kotisivu ja ilmoittautumiset osoitteessa: www.pshp.fi/fees2019

Peruskurssin kohderyhmänä ovat puheterapeutit ja lääkärit, jotka joko suunnittelevat FEES-tutkimusten tekemisen aloittamista tai haluavat vahvistaa FEES-osaamistaan. Peruskurssi soveltuu myös puheterapeuteille, jotka haluavat laajentaa osaamistaan FEES-tutkimusten löydösten tulkinnasta kuntoutuksen suunnittelun ja toteutuksen näkökulmasta, vaikka varsinaisesti ei itse FEES-tutkimuksia tekisikään.

Peruskurssin luennot käsittelevät endoskooppisesta näkökulmasta nielemisen anatomiaa ja fysiologiaa, FEES-tutkimus protokollaan perehtymistä, FEES-tutkimuksen osa-alueiden pisteyttämistä, FEES-tutkimuksen löydösten pohjalta kuntoutuksen suunnittelua, endoskopian käyttöä nielemisen kuntoutuksessa, tapausesimerkkejä erilaisista potilasryhmistä, sekä FEES-tutkimukseen liittyviä turvallisuustekijöitä ja aspiraatiopneumoniaa. Kurssilla harjoitellaan videoilta eri potilastapausten FEES-tutkimuksen pisteyttämistä. Peruskurssi antaa hyvät valmiudet ymmärtää nielemisen instrumentaalista tutkimista sekä löydösten kautta tehtäviä kuntoutuspäätöksiä.

Peruskurssi (FEES Foundation) järjestetään 3.-5.10.19 sisältäen kaksipäiväisen luento-osuuden sekä puolipäiväisen käytännön tähystysharjoittelun. Halutessaan voi osallistua vain luento-osuuteen. Peruskurssin luento-osuus soveltuu myös logopedian maisterivaiheen opiskelijoille.

Jatkokurssin kohderyhmänä ovat FEES-tutkimuksia jo tekevät puheterapeutit ja lääkärit. Kurssin aikana osallistujilla on mahdollisuus tarkentaa FEES-tutkimuksen protokollaa, harjoitella pisteytystä sekä erilaisten tapausesimerkkien kautta miettiä kuntoutusta ja suositeltavaa ruokakonsistenssia. Kouluttajat käyvät myös läpi viimeisintä tutkimustietoa. Halutessaan osallistujat voivat myös tuoda oman tapauksen yhteisesti pohdittavaksi.

FEES peruskurssi 3.-5.10 495 € + alv, sisältää käytännön tähystysharjoittelun

FEES peruskurssi 3.-4.10 385€ + alv vain to- pe luennot

FEES jatkokurssi 7.10 185€ +alv

Ilmoittautuminen FEES-kursseille tapahtuu www.pshp.fi/fees2019 sivujen ilmoittautumislinkin kautta.

Peruskurssin luennot (to-pe) maisterivaiheen logopedian opiskelijoille -50%.

Peruskurssin kertausmahdollisuus vuonna 2013 Susan Langmorin FEES-peruskurssille Tampereella osallistuneille -50%. Jos tulet peruskurssille kertaamaan, niin laita meille vielä sähköpostiviesti laskutuksen oikeellisuuden varmistamiseksi.

Lämpimästi tervetuloa!

Tietoa kursseista saa mielellään jakaa kollegoille.

Marika Muttilainen,
FM, puheterapeutti, tohtorikoulutettava
marika.muttilainen@pshp.fi

Tanja Makkonen, FT, puheterapeutti
tanja.makkonen@pshp.fi